Желанията на пациентите относно ролята им в планирането на лечението се различават. Някои пациенти предпочитат да се ангажират възможно най-малко. Други пък искат да знаят всичко и да участват при вземането на решенията заедно с лекарите. Тези две роли се описват като пасивна и активна. Уведомете Вашия лекуващ екип дали предпочитате някоя от тези две роли, или някаква междинна роля.

Пасивна роля
При пасивната роля пациентът обикновено не търси информация, не говори от свое име и не обмисля варианти за лечение. Това може да се дължи на силен стрес. Понякога е трудно да слушаш и да разбираш какво казват другите. Стресът, болката и медикаментите могат да ограничат способността за вземане на правилни решения. Пациенти, които не знаят много за рака, също могат да предпочетат пасивната роля, ако никога не са чували думите, с които се описват меланома, изследванията и терапиите. Възможно е също да смятат, че преценката им не е по-добра от тази на лекарите.

Може да се чувствате по-спокойни, ако оставите на другите да изберат лечението Ви. Но кой искате да взема решенията? Може да разчитате на лекарите да вземат правилното решение сами или да позволите на близките си да помогнат, като събират информация, говорят от Ваше име и участват при взимането на решения заедно с лекарите. Дори когато други хора избират терапията, Вие трябва да подпишете формуляра за информирано съгласие в знак на одобрение.

Активна роля
При активната роля пациентът обикновено търси цялата информация, подготвя се за всички възможни резултати и говори от свое име. Той или тя може да е водещ(а) или да участва при взимането на решения. Приемайки тази роля, може да се почувствате по-уверени и обнадеждени. Вероятно ще получите терапията която искате, в лечебно заведение по Ваш избор, от лекарите които желаете.

Има няколко основни аспекта относно съвместното взимане на решения.
Първо, решете какво искате от терапията. Дали контрол върху рака, или облекчение на симптомите? Какви трудности сте готови да понесете, за да постигнете целта си?
Второ, научете резултатите от изследванията си. Тези данни могат да Ви насочат коя е важната за Вас информация в интернет, книги и брошури. Чрез тях може да Ви стане по-ясно и какви терапии са необходими.
Трето, стремете се да водите ползотворни разговори с лекаря си. Подготвяйте въпросите се преди посещението и искайте повече информация, когато отговорите не са Ви ясни. Четвърто, приемайте помощ от другите. Активната роля не означава да се справяте с всичко сами. Другите могат да Ви помогнат да сте активни, като набират информация, водят записки, задават въпроси и обсъждат с Вас варианти за лечение.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: