Ракът и лечението му могат да предизвикат неприятни симптоми. Стресът от наличието на раково заболяване също може да предизвика симптоми, като болка, безсъние и тревожност. Има начини за лечение на множество симптоми, затова съобщете на лекуващия екип при възникване на каквито и да е симптоми. По-долу са описани някои от предизвикателствата, които може да срещнете.

Преди, по време и след лечението може да възникне безсъние. Недостигът на сън може да повлияе на настроението, общуването с други хора и способността за извършване на ежедневните задачи. Почивайте си когато можете, позволете на хората около Вас да Ви помагат и обсъдете с лекаря си нуждата от прием на сънотворни лекарства.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: