Видове лечение на меланом

Като цяло, оперативната намеса е главното (първичното) лечение на меланома на кожата. Съответно, повечето пациенти с меланом биват оперирани след кожна биопсия.
Целта на операцията е отстраняване на цялото раково образувание от тялото. При меланоми, за които лекарят е установил малък шанс за разпространение, оперативното премахване на първичния тумор може да се окаже единственото необходимо лечение.

Вижте повече

Mеланомът е едно от раковите заболявания с най-голяма честота на генетични мутации. Меланомните тумори в напреднал стадий могат да се различават помежду си. Затова изследването за генетични мутации в туморните клетки е важна стъпка при определяне на индивидуален план за лечение на пациентите с напреднал меланом (неоперабилен или метстатичен стадии).

Най-често срещаната генетична мутация е тази в BRAF гена, която се установява при около 50% от случаите на напреднал меланом. Съществуват терапии, насочени към раковите клетки с BRAF мутация за лечение на пациенти с напреднал меланом.

Пациенти с напреднал меланом, при които е доказанаBRAF мутация, могат да приемат няколко вида лечение, в т.ч. таргетна терапия. Пациенти, при които няма такава мутация, не могат да приемат таргетно лечение.

Учените продължават да правят проучвания и открития, които в бъдеще могат да доведат до по -добри резултати за пациентите с напреднал меланом. Има само един начин да разберете формата на своето заболяване.
С изследвания. Ако сте диагностициран с напреднал меланом (неоперабилен или метстатичен стадии), обсъдете със своя лекар възможностите за генетични изследвания, с които могат да бъдат доказани възможно най-голям брой мутации.

Генетичното тестване при напреднал меланом е важно за определяне на най-подходящото лечение за Вас.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: