Видове лечение на меланом

Като цяло, оперативната намеса е главното (първичното) лечение на меланома на кожата. Съответно, повечето пациенти с меланом биват оперирани след кожна биопсия.
Целта на операцията е отстраняване на цялото раково образувание от тялото. При меланоми, за които лекарят е установил малък шанс за разпространение, оперативното премахване на първичния тумор може да се окаже единственото необходимо лечение.

Вижте повече

Диагнозата „меланом на кожата“ се поставя въз основа на хистопатологично изследване, направено от специалист патолог.
Патологът изследва тъканта с микроскоп за наличие на ракови клетки и описва резултатите в доклада от патологично изследване Докладът от патологично изследване е документ, съдържащ информация относно тъкан, която е взета от тялото при биопсия или операция. Вашият лекар използва тази информация за стадирането на заболяването и определяне на индивидуално лечение. Процесът на подготовка на тъканта, изследването й и изпращането на резултатите на лекуващия лекар обикновено отнема поне няколко дни. Понякога патологът може да има нужда от разяснения и да потърси второ мнение от друг патолог. Свържете се с лекуващия Ви екип, ако имате въпроси относно доклада от своето патологично изследване или бихте искали да получите копие от него.

Резултати от патологично изследване най-често включват:

  • Диагноза (установен вид меланом, напр. повърхностно разпространяващ се меланом)
  • Дебелина по скалата на Бреслау (степен на проникване на тумора в кожата, измерена в милиметри)
  • Улцерация (разязвяване в зависимост от това, дали горният кожен слой на тумора е наличен и непокътнат (не е улцерирал), целостта му е нарушена или липсва (улцерирал е)
  • Митотична активност (измерване на броя меланомни клетки, които растат и се делят)
  • Класификация на Кларк (5-степенна скала за определяне нивото на засягане на отделните слоеве на кожата от тумора)
  • Състояние по периферията (наличие или липса на ракови клетки в нормалната тъкан около очертанията на тумора, изрязан по време на операция)
  • Микросателитни тумори (малки тумори (сателити), които са се разпространили в кожата в рамките на 2 сантиметра от първичния меланомен тумор и могат да бъдат забелязани единствено с помощта на микроскоп.
  • Местоположение на тумора (зона в тялото, където е установен туморът)
  • Регресия на тумора (намаляване размера на тумора)
  • Тумор инфилтриращи лимфоцити (наличие или липса на бели кръвни клетки)
Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: