Видове лечение на меланом

Като цяло, оперативната намеса е главното (първичното) лечение на меланома на кожата. Съответно, повечето пациенти с меланом биват оперирани след кожна биопсия.
Целта на операцията е отстраняване на цялото раково образувание от тялото. При меланоми, за които лекарят е установил малък шанс за разпространение, оперативното премахване на първичния тумор може да се окаже единственото необходимо лечение.

Вижте повече

TNM стойностите се комбинират при определяне стадия на рака. Те са обозначени с римските цифри от 0 до IV. Като цяло, при меланоми в еднакъв стадий прогнозата е сходна и съответно лечението протича по сходен начин. В повечето случаи (около 85%) меланомите се установяват рано, преди да се разпространят извън първичния тумор. В повечето случаи когато меланомите са диагностицирани и премахнати рано, прогнозата е добра и има малка вероятност за рецидиви. Същевременно, при меланоми които са по-дебели, с улцерация и/или засягане на лимфен възел, шансовете за рецидив след операция са по-големи.

Стадий 0
Меланомът е ин ситу - в първоначалното си местоположение. Меланомните клетки са само по епидермиса (външния слой на кожата) и не са проникнали в дермата (втория слой на кожата, под епидермиса).

Стадий I
При стадий IA размерът на тумора е под 1,0 мм, клетките се делят бавно и няма улцерация. Туморите в стадий IB са под 1,0 мм и имат по-висока дерматологична митотична активност или улцерация, или са по-дебели, но без улцерация. При стадий I не е диагностициран рак в лимфните съдове, лимфните възли или отдалечените органи.

Стадий II
Този стадий се разделя на три групи - А, В и С според дебелината на тумора и наличието на улцерация. При стадий II не е диагностициран рак в лимфните съдове, в лимфните възли или в отдалечените органи.

Стадий III
На този стадий меланомът се е разпространил в регионални лимфни съдове, лимфни възли и/или в близка част на кожата (сателити). Клиничното стадиране обхваща тумори на всякаква дълбочина с метастази в лимфните възли и/или в лимфните съдове. Патологичното стадиране разделя туморите на 3 групи независимо от размера им според степента на улцерация на първичния тумор и степента на проникване в лимфните съдове, в лимфните възли и в близката кожа.

Стадий IV
Меланомът се е разпространил в една или в повече отдалечени зони. Този стадий обхваща тумори с всякаква дебелина и степен на проникване в лимфните съдове и лимфните възли. Стадий IV включва всички подкатегории (а, b и с).

Петте стадия на меланом се групират в три големи категории - локален, регионален и метастатичен меланом.

При локалния меланом раковите клетки не са се разпространили извън първичния тумор. Локалният меланом обхваща стадий I и стадий II, когато туморът се намира във външния (епидермис) и във втория слой на кожата (дерма). Тази група може да включва и стадий 0 (меланом ин ситу), когато меланомните клетки се намират само в епидермиса.

При регионалния меланом раковите клетки са се разпространили от първичния тумор в лимфните възли и/или в лимфните съдове на близка (регионална) зона. Меланом в стадий III се счита за регионален.

При метастатичния меланом ракът се е разпространил в други органи и части на тялото, отдалечени от първичния тумор. Стадий IV е метастатичен меланом.

Терминът напреднал (авансирал) меланом включва инопербилен (неоперабилен) и метстатичен стадий на заболяването.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: