Видове лечение на меланом

Като цяло, оперативната намеса е главното (първичното) лечение на меланома на кожата. Съответно, повечето пациенти с меланом биват оперирани след кожна биопсия.
Целта на операцията е отстраняване на цялото раково образувание от тялото. При меланоми, за които лекарят е установил малък шанс за разпространение, оперативното премахване на първичния тумор може да се окаже единственото необходимо лечение.

Вижте повече

Стадирането на рака е начинът, по който лекарите класифицират и описват степента на засягане на рака в тялото. Стадиите на рака се определят според растежа на основния (първичния) тумор и разпространението му в други части на тялото. Стадирането на рака се използва от лекарите за планиране на индивидуално лечение.
Обикновено меланомът се стадира два пъти.

Първото стадиране е клиничното. То се основава на физикалния преглед, образните изследвания и кожната биопсия на първичния меланомен тумор. Образните изследвания заснемат вътрешността на тялото в търсене на признаци за рак. Кожната биопсия представлява изрязване на тъканна проба от засегнатото място върху кожата, която се изследва за наличие на ракови клетки.

Второто стадиране е патологичното. То се основава едновременно върху клиничното стадиране и върху резултатите от биопсията на лимфните възли и друга тъкан, изрязана при хирургическата интервенция. В повечето случаи, патологичното стадиране е най-важният етап, тъй като лимфните възли могат да бъдат изследвани напълно за наличието на ракови клетки единствено чрез разглеждане на биопсичната проба с микроскоп.

TNM класификация
TNM класификацията се използва за стадиране на меланомния рак на кожата. При тази система, всяка една от буквите - T, N и М - описва различен аспект от растежа на рака. Вашият лекар ще запише съответната стойност срещу всяка буква. TNM стойностите се основават на описаните изследвания. Те се използват за определяне стадия на рака.

Т (tumor) = Тумор
Категорията „Т” се отнася до дебелината на първичния тумор. Стойностите са между 1 и 4 според дълбочината на проникване на тумора в кожата, измерена в мм (милиметри). Вж. Фигура 9. Острата част на молива е приблизително 1 мм. При меланоми от Т1 до Т4 се описват подкатегории въз основа на два важни фактора. Първият фактор е статусът на
улцерация - в зависимост дали горният кожен слой на тумора е наличен и непокътнат (не е улцерирал), цялостта му е нарушена или той липсва (улцерирал е). Вторият фактор е степента на дерматологична митотична активност - показва колко меланомни клетки се делят на всеки 2 кв. мм (квадратни милиметра) от меланомната тъкан.

Tis означава, че абнормни клетки има само в епидермиса.
Т1 туморите са с дебелина ≤1 мм.
Т1а туморите имат митотична активност <1/2 кв. мм без улцерация.
Т1b туморите имат митотична активност ≥1/2 кв. мм или улцерация, или и двете.
Т2 туморите са с дебелина от 1,01 до 2,0 мм.
Т2а туморите нямат улцерация.
Т2b туморите имат улцерация.
Т3 туморите са с дебелина от 2,01 до 4,0 мм.
Т3а туморите нямат улцерация.
Т3b туморите имат улцерация.
Т4 туморите са с дебелина >4,0 мм.
Т4а туморите нямат улцерация.
Т4b туморите имат улцерация.

N (node) = Възел
Категорията „N” отразява степента на разпространение на меланома в близките (регионалните) лимфни възли. Лимфните възли са малки групи от специални клетки, разположени из цялото тяло, които се борят срещу заболяванията. Основен фактор при
определяне на N стойностите е броят лимфни възли, засегнати от раковите клетки. При меланоми от N1 до N2 подкатегориите се определят според начина на диагностициране на метастазите в лимфните възли и степента на проникване на раковите клетки в близката кожа или лимфни възли.

N0 означава, че в регионалните лимфни възли няма рак.
N1 означава, че раковите клетки са проникнали в един лимфен възел.
N1a показва метастази в лимфните възли, диагностицирани от патолога, тъй като са много малки.
N1b показва метастази в лимфните възли, диагностицирани при физикалния преглед или чрез образни изследвания и потвърдени от патолога.
N2 означава, че раковите клетки са проникнали в 2 или 3 лимфни възела, в лимфните съдове или в близка част на кожата.
N2а показва метастази в лимфните възли, диагностицирани от патолога, тъй като са много малки.
N2b показва метастази в лимфните възли, диагностицирани при физикалния преглед или чрез образни изследвания и потвърдени от патолога.
N2с означава, че раковите клетки са проникнали в в малки близки части на кожата (наречени сателитни метастази) или в регионалните лимфни съдове (наречени интранзитни метастази), но не и в лимфните възли.
N3 означава, че раковите клетки са проникнали в ≥4 лимфни възела, че възлите се струпват заедно или че раковите клетки са се разпространили в лимфни възли и лимфни съдове или в близка част на кожата.

М (metastasis) = Метастаза
Категорията „М” показва дали раковите клетки са се разпространили в отдалечени зони - наречени метастази. Обикновено меланомът се разпространява първо в отдалечена част на кожата и отдалечени лимфни възли. След това, той често навлиза в белите дробове, а после в черния дроб, мозъка, костите и/или червата. Възможни са различни модели на разпространение. При метастазите подкатегориите се определят според мястото на проникване на рака и нивата на ЛДХ (нормални или повишени).

М0 означава, че меланомът не се е разпространил в отдалечени зони.
М1 означава, че меланомът се е разпространил в отдалечени органи.
М1а означава, че ракът се е разпространил в отдалечени зони на кожата, в подкожни зони или в отдалечени лимфни възли при нормални нива на ЛДХ.
М1b означава, че ракът се е разпространил в белите дробове при нормални нива на ЛДХ.
М1с означава, че ракът се е разпространил във вътрешните органи при нормални нива на ЛДХ или е проникнал във всякакви зони при повишени нива на ЛДХ.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: