Видове лечение на меланом

Като цяло, оперативната намеса е главното (първичното) лечение на меланома на кожата. Съответно, повечето пациенти с меланом биват оперирани след кожна биопсия.
Целта на операцията е отстраняване на цялото раково образувание от тялото. При меланоми, за които лекарят е установил малък шанс за разпространение, оперативното премахване на първичния тумор може да се окаже единственото необходимо лечение.

Вижте повече

Изследвания на туморна тъкан

Лечението на първичният меланом е неговото изрязване – ексцизия. Когато клиничната диагноза не е убедителна, провежда се предварителна биопсия на тумора.

Ексцизионна биопсия
При ексцизионната биопсия със скалпел се изрязва цялата лезия и малка част от нормално изглеждащата кожа около очертанията й.

Инцизионна биопсия
При инцизионната биопсия със скалпел се изрязва само чест от лезията. Този вид биопсия може да се използва при много голяма лезия или в случай на лезия, която се намира на трудно за премахване място, като например, лицето, ушите, дланите или стъпалата.

Пънчова биопсия
При пънчовата биопсия чрез остър кух уред – като форма за сладки - се взима малка, но дълбока проба от двата кожни слоя.

Този вид биопсия е по-подходящ при много големи лезии или определени зони на тялото. Такива зони са лицето, ушите, пръстите на ръцете и на краката, дланите или стъпалата. При поява на метастази в лимфните възли се извършва отстраняването на всички лимфни възли в дадената област – лимфна дисекция. Когато няма данни или те не са убедителни за метастаза в лимфните възли – извършва се биопсия на възел.

Биопсия на сентинелен (стражеви) лимфен възел
Биопсията на сентинелен лимфен възел е хирургическа интервенция, при която сентинелният(те) лимфен(ни) възел(ли) се премахва(т), за да се изследва(т) за наличието на ракови клетки. Сентинелният лимфен възел е първият лимфен възел, в който проникват раковите клетки от основното огнище (първичен тумор). Този вид биопсия на лимфните възли се препоръчва когато има голяма вероятност за разпространение на меланома в лимфен възел, въпреки че по време на физикалния преглед не са установени увеличени лимфни възли, които могат да бъдат признак за разпространението на рака. Целта на тази биопсия е откриването на малки (микроскопични) ракови клетки в лимфния възел, които не могат да се установят чрез палпиране или образна диагностика. Тъй като изследването представлява хирургическа интервенция, то не се препоръчва, когато шансовете за разпространение на рака са малки.

За целите на биопсията в кожата се инжектира специално контрастно вещество в близост до първичния тумор. Контрастът проследява пътя, по който преминава лимфата след напускането на тумора. По този начин лекарят може да установи първия лимфен възел, към който лимфата (а може би и раковата клетка) се насочва. Той се нарича сентинелен лимфен възел. Сентинелният лимфен възел обикновено се премахва по време на същата операция, при която се отстранява първичният меланомен тумор. Вероятните нежелани реакции при биопсията на сентинелен лимфен възел са изтръпване, болка, посиняване и натрупване на течности около мястото на биопсията. Тъй като се премахват само един или малко на брой лимфни възли, сериозните нежелани реакции, като лимфедем (оток, предизвикан от натрупването на течности) са рядкост.

Тънкоиглена биопсия
Този метод се използва най-често когато лекарят Ви установи чрез палпиране наличието на увеличен лимфен възел по време на физикалния преглед. При тънкоиглената биопсия с много тънка игла се изважда малко парче от лимфния възел, което се изследва за наличието на ракови клетки. Преди извършването на тънкоиглената биопсия може да се постави упойка в зоната около възела. Този тип биопсия причинява лек дискомфорт, но не оставя белези. Лекарят може да използва изображения от компютърно томографско (КТ) изследване за насочване на иглата към лимфния възел.

Ексцизионна биопсия на лимфен възел
При ексцизионната биопсия на лимфен възел се премахват увеличените лимфни възли през малък хирургически разрез в кожата. Този вид биопсия може да се приложи, ако лекарят Ви открие увеличен лимфен възел по време на физикалния преглед или чрез образна диагностика и когато тънкоиглена биопсия не може да се направи или резултатът от нея е неясен. След отстраняване на един или повече лимфни възли, лекарят ще изследва тъканта за наличието на ракови клетки. При извършването на тази интервенция може да се постави местна или пълна упойка. Местната упойка представлява контролирано потискане на чувствителността в малка зона чрез прилагане на лекарство в тази област. За разлика от нея, пълната упойка представлява преднамерено приспиване на пациента чрез лекарства.

Вашият лекар ще изпрати пробата от туморна тъкан в лаборатория, където патолог ще я изследва с микроскоп за наличието на ракови клетки. Патологът е лекар, който е специалист по изследването на тъкани за наличие на нарушения. В случай че патологът установи ракови клетки, той или тя ще определи дали тези клетки проникват в дермата и в каква степен. Патологът ще оцени и други характеристики на меланома и ще ги опише в доклада от патологичното изследване. Ако първите резултати са неясни, патологът може да направи допълнителни изследвания на пробите от кожната биопсия.
При установяване на ракови клетки в пробата и в зависимост от разпространението на меланома, лекуващият Ви лекар може да назначи още изследвания за установяване степента на разпространението му.
Рак, който се е разпространил от първичния тумор към други части на тялото се нарича метастаза. Възникването на метастази е по-вероятно, ако кожният тумор е проникнал в дълбочина в дермата – втория слой на кожата.
В следващия раздел са описани изследванията, които могат да се проведат за установяване на метастази.

Кръвни изследвания

Кръвните изследвания не се използват за установяване или потвърждаване (диагностициране) на меланом. Могат да се използват за наблюдаването му след като се е разпространил от кожата и лимфните възли към други части на тялото. Отклоненията в нивата на конкретни ензими в кръвта могат да бъдат признак за разпространението на рака към отдалечени части на тялото. Един от ензимите, чиито нива лекарите следят, е LDH (ЛДХ, лактат дехидрогеназа). LDH е вещество в кръвта, което участва в производството на енергия в клетките. Ако резултатите от кръвните изследвания покажат отклонения от нормата, лекарят може да Ви назначи други изследвания.

Образни изследвания

Чрез образните изследвания се заснема вътрешността на тялото. Вероятно ще бъдете помолени да не приемате храна или напитки няколко часа преди провеждането на изследването. Трябва да отстраните от себе си всички метални предмети. Обикновено не се проявяват нежелани реакции. Образните изследвания не са предназначени за откриване (диагностициране) на меланом, но могат да се използват при наличието на признаци или симптоми за разпространението му. Симптом за това може да бъде необяснимата болка. Образната диагностика се използва и след провеждането на лечение, за да се провери неговата успеваемост. Следва описание на образните изследвания, които могат да се проведат в случай на меланом.

КТ изследване
При компютърната томография (КТ) се скенират части на тялото под определен ъгъл с рентгенови лъчи. По време на изследването лежите на маса, която се движи бавно през тунела, докато апаратът Ви прави множество снимки. След това, компютър комбинира изображенията в едно подробно изображение. Образните изследвания могат да траят между 15 и 60 минути.

Компютърът комбинира рентгеновите снимки и създава подробно изображение на органите и тъканите в тялото. Възможно е да Ви бъде поставено контрастно вещество преди изследването, за да се получи по-ясна картина. Контрастното вещество е под формата на течност, която се пие от чаша или се инжектира венозно. То може да предизвика зачервяване или обрив. В някои редки случаи възникват алергични реакции. Уведомете лекаря си, ако в миналото сте имали нежелани реакции.

ЯМР изследване
Изследването с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е сходно с КТ, но при него чрез радио вълни и силни магнити се заснема вътрешността на тялото. ЯМР е изключително полезен при изследването на меки тъкани, мозъка, гръбначния мозък и конкретни части от костите. ЯМР скенерът можа да причини усещане за леко затопляне. Подобно на КТ, и при него може да се използва контрастно вещество. ЯМР може да се провежда успоредно с други образни изследвания или в случай че се притеснявате от радиацията, на която се излагате при други изследвания.

ПЕТ/КТ изследване
Позитрон-емисионната томография/компютърна томография (ПЕТ/КТ) показва как клетките Ви усвояват проста форма на глюкоза. За целите на изследването предварително се инжектира радиоактивна глюкоза във вените Ви. Радиоактивният изотоп излъчва слаба енергия, която се засича от заснемащия апарат. Раковите клетки усвояват глюкозата по-бързо от нормалните клетки и затова изглеждат по-светли на снимките. КТ частта на скенера позволява на компютъра да състави триизмерен образ на усвояването на глюкозата в тялото.

Ехография
При ехографията чрез звукови вълни се заснема вътрешността на тялото. В някои случаи това изследване се провежда, за да се огледат по-добре лимфните възли около основния (първичния) меланомен тумор в конкретни ситуации. Например, лекарят може да Ви назначи това изследване, ако резултатите от физикалния преглед на лимфните възли са неясни или ако предварително сте отказали провеждането на други изследвания или процедури на лимфните възли, като биопсия на сентинелен лимфен възел или дисекция на лимфен възел.

При провеждането на това изследване пациентът лежи върху маса, а кожата около лимфните възли се намазва с гел. Лекарят държи с ръка уред, който движи с плъзгане напред и назад върху намазаната с гел зона. Уредът изпраща звукови вълни, които се отразяват от лимфните възли и други тъкани в тялото и създават ехо. Чрез ехото компютърът съставя образ на лимфните възли.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: