Как да се предпазим

Профилактика и превенция Рискови фактори Тестове, които можем да направим

Профилактиката е ранното откриване на започнали промени в някоя бенка. Преглеждайте кожата си и съобщавайте на лекаря си за всяка промяна в бенките или кожата. Ако имате множество бенки, трябва да посещавате дерматолог редовно.

Запишете час или направете консултация

Консултация Записване на час

Ракът е опасен поради неконтролируемия растеж и метастазиране на раковите клетки. Те увреждат нормалната тъкан и блокират функцията на органите. Раковите клетки се разпространяват към близки или отдалечени зони и органи чрез лимфата и кръвта.

Лимфата е бистра течност, която снабдява клетките с вода и храна. Тя се отделя от кръвоносните съдове и преминава през малки лимфни съдове, повечето от които са еднопосочни към сърцето, където лимфата отново навлиза в кръвта. Лимфата съдържа бели кръвни клетки, които се борят срещу микробите.

Лимфният възел представлява орган, специализиран в борбата с болестите. Лимфните възли филтрират лимфата и премахват микробите. Те са свързани помежду си чрез лимфните съдове.

Меланомните клетки могат да се движат по тях и да достигат лимфните възли и други части на тялото, където се развиват метастази (метастаза от гръцки "промяна на състоянието").
Метастаза в съседна тъкан се нарича локална метастаза.
Метастаза в отдалечена от тумора част се нарича далечна метастаза.
Метастаза, развила се в лимфните съдове преди да достигне лимфните възли, се нарича интранзитна метастаза, а ако е до 2 см от първичния тумор - сателитна метастаза.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: