адювантно

(добавъчно) лечение
Терапия, която се прилага след основното (първичното) лечение.

анамнеза

Всички събития, свързани със здравето, и медикаменти, приемани до момента.

асиметрия

Едната половина/страна на бенката не съответства на другата половина/страна.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: