дебелина по скалата на Бреслоу

Измерване степента на проникване на тумора в кожата.

дерма

Втори слой на кожата под горния слой (епидермис).

дерматолог

Лекар-специалист по кожни болести.

десмопластичен меланом

Меланомен тумор с плътна съединителна тъкан.

десмопластична реакция

Наличие или липса на плътна съединителна тъкан.

дисекция на лимфен възел

Операция за премахване на няколко или всички лимфни възли (групи от клетки, специализирани в борбата с болестите) от област близка до тумора.

доклад от патологично изследване

Документ, съдържащ информация относно ракови клетки и тъкани, изрязани от тялото и изследвани с микроскоп за наличие на нарушения.

дългосрочна нежелана реакция

Неочаквана или нежелана физическа или емоционална реакция, която продължава да се проявява месеци или години след лечението.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: