имунни клетки

Естествената защита на тялото срещу инфекции и заболявания.

имунотерапия

Лечение, при което се стимулира естествената защита на тялото против заболяване (имунната система) да се бори с рака.

ин ситу

В първоначалното си местоположение.

интранзитен рецидив

Рак, който се е появил отново в лимфните съдове след лечение на разстояние повече от 2 сантиметра от първия тумор, но не се е разпространил в лимфните възли (група от клетки, специализирани в борбата с болестите).

интранзитна метастаза

Рак, който е проникнал в лимфните съдове на разстояние повече от 2 сантиметра от първия тумор, но не се е разпространил в лимфните възли (група от специални клетки, които се борят с болестите).

инцизионна биопсия

Операция, при която се изрязва част от кожен тумор или кожа с абнормен вид (лезия) с цел изследване за наличие на ракови клетки.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: