класификация на Кларк

5-степенна скала за определяне дълбочината на засягане на отделните слоеве на кожата от страна на тумора.

клиничен стадий

Класификация на разпространението на меланома в тялото въз основа на физикален преглед, образни изследвания и биопсия на първия (първичния) меланомен тумор.

клинично изпитване

Проучване на изследване или терапия за оценяване на безопасността и ефикасността му.

кожен преглед

Обстоен преглед на кожата за наличие на петна, които изглеждат абнормни и биха могли да са признаци за рак.

кожна биопсия

Изрязване на тъканна проба от кожата за изследване за наличие на заболяване.

комбинирана схема

Прилагане на два или повече медикамента.

компютърно томографско (КТ) изследване

Сканиране с рентгенови лъчи от много ъгли, за да се състави изображение на вътрешността на тялото.

контрастно вещество

Вид оцветител, който се вкарва в тялото, за да се получи по-ясна картина при образни изследвания (при които се заснема вътрешността на тялото).

контролни изследвания

Изследвания след лечение за проверка наличието на признаци на възстановяване на раковото заболяване (рецидив) или неговото разпространяване (метастази).

краткосрочна нежелана реакция

Неочаквано или нежелано физическо или емоционално състояние, предизвикано от лечение, което изчезва след края на терапията.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: