лазерна терапия

Унищожаване на рака чрез изрязване повърхността на кожата чрез интензивни, тесни снопове от светлинни лъчи, или въглероден двуокис.

лактат дехидрогеназа (ЛДХ)

Вещество в кръвта, което участва в производството на енергия в клетките.

лезия

Зона с абнормна тъкан, която е увредена от заболяване или нараняване.

лентиго малигна меланом

Най-бавно развиващият се тип меланом; възниква по кожа, изложена на слънце, и често може да бъде сбъркан със слънчево петно.

лечебен план

План за действие по време на лечението и след него, който се изготвя в писмена форма.

лимфа

Бистра течност, съдържаща бели кръвни клетки, които се борят срещу инфекции и болести.

лимфедем

Оток, предизвикан от натрупване на течност, съдържаща бели кръвни клетки (лимфа).

лимфен басейн

Групи или клъстери от лимфни възли (групи от клетки, специализирани в борбата с болестите), разположени в близост едни до други в определена част от тялото, например около тумор.

лимфен възел

Малки групи клетки, разположени из тялото, които са специализирани в борбата с болестите.

лимфни съдове

Тръбички, по които се движи лимфната течност (бистра течност, съдържаща бели кръвни клетки, които се борят срещу инфекции и болести) в тялото и свързват лимфните възли.

локален меланом

Раковите клетки не са се разпространили по кожата извън областта на първия

(първичния) тумор.

локален рецидив

Рак който се е завърнал след лечение в същото или в съседно място.

локални метастази

Разпространяване на ракови клетки от първия тумор в съседни области.

локално лечение

Терапия, която засяга клетки в точно определена, малка част на тялото, напр. самия тумор и близките области.

локорегионален рецидив

меланом, който възниква в белега от операцията, с която първоначално е премахнат, или непосредствено до него.

лъчетерапия

Използване на високоенергийни лъчи за унищожаване на ракови клетки.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: