меланин

Вещество, което придава цвета на кожата.

меланом

Рак, възникнал в меланоцитите - клетки, които се намират в долната част на горния слой на кожата (епидермиса) и придават цвета на кожата.

меланом ин ситу

Ракови клетки, които се намират само във външния слой на кожата (епидермиса).

меланоцити

Клетки, които се намират в долната част на горния слой на кожата (епидермиса) и произвеждат вещества, които придават цвета на кожата.

местна упойка

Контролирано потискане на чувствителността в малка част от тялото чрез прилагане на лекарство в тази област.

метастаза

Разпространяване на ракови клетки от първия тумор в друга част на тялото.

метастазиране

Тумори, възникнали от ракови клетки, които са се разпространили извън първия тумор в други части на тялото.

метастатичен

Съдържа ракови клетки, които са се разпространили от първия тумор.

микросателитни тумори

Малки тумори (сателити), които са се разпространили в кожата в рамките на 2 сантиметра от първия меланомен тумор и могат да бъдат забелязани единствено с помощта на микроскоп.

микроскопично

Нещо толкова малко, че не може да бъде видяно с невъоръжено око.

митотична активност

Измерване на броя меланомни клетки, които растат и се делят.

моноклонално антитяло

Вид протеин на имунната система, изкуствено създаден в лаборатория, който е способен да се прикрепя към вещества в тялото, като раковите клетки.

монотерапия

Прилагане на един медикамент.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: