наблюдение

Период на планирани контролни изследвания за наличие на признаци за разпространение (метастази) или възстановяване (рецидив) на рака.

Напреднал меланом

Рак, който се е разпространил извън близката до основния тумор област.

негативен лимфен възел

Не са установени ракови клетки в лимфните възли (групи от клетки разположени в тялото, специализирани в борбата с болестите).

нежелана реакция

Неочаквано или нежелано физическо или емоционално състояние, предизвикано от лечение.

немеланомен рак на кожата

Рак на кожата, който възниква в клетки различни от меланоцити (клетки, които придават цвета на кожата).

икне във втория слой на кожата (дермата) по-бързо от другите типове меланоми

неметастатичен рецидив

Рак, който се е завърнал след лечение, но не се е разпространил в други части на тялото, отдалечени от първия тумор.

неоадювантна терапия

Терапия, която се прилага преди основното или първичното лечение.

неравни очертания

Границите (очертанията) на бенката са неправилни или назъбени.

Нетипична бенка

Бенка, която изглежда различно от нормалната или често срещана бенка.

нодуларен меланом

Куполовиден тип меланом, който може да проникне във втория слой на кожата (дермата) по-бързо от другите типове меланоми.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: