образни изследвания

Изследвания, при които се заснема (създават се образи на) вътрешността на тялото.

ограничено метастатично заболяване

Рак, който се е разпространил в една или няколко отдалечени области.

онколог

Лекар-специалист по медикаментозно лечение на раково заболявания.

основна терапия

Главното лечение за премахване на раковото заболяване от тялото.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: