палиативно лечение

Терапия за облекчаване на симптоми или нежелани реакции, предизвикани от рака, наречена още поддържаща грижа.

патолог

Лекар-специалист в изследването на клетки и тъкани за наличие на нарушения.

патологичен стадий

Класификация на разпространението на меланома в тялото според резултатите от изследвания на лимфни възли и друга тъкан, изрязани по време на операция.

повърхностна биопсия

Операция, при която се отстранява малка тъканна проба от повърхността на тумора, за да се изследва за ракови клетки.

повърхностно

По, върху или близо до горния слой.

повърхностно разпространяващ се меланом

Най-често срещаният вид меланом; той се развива бавно и започва да се разпространява от бенка.

поддържаща грижа

Терапия за облекчаване на симптоми или нежелани реакции, предизвикани от раково заболяване; нарича се също палиативно лечение.

позитрон-емисионната томография (ПЕТ)

Изследване, при което се използва радиокативно вещество за установяване на формата и функцията на органи и тъкани в тялото.

прогноза

Вероятен или очакван курс и изход от заболяването.

пънчова биопсия

Чрез остър, кух и овален уред се взима тъканна проба за изследване за нарушения.

първичен тумор

Първата маса от ракови клетки, възникнали в тялото.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: