самостоятелен преглед на кожата

Обстойна проверка на собствената кожа за наличието на петна, които изглеждат абнормни и биха могли да са признаци за рак.

сателитен рецидив

Рак, който се е появил отново след лечение и е предизвикал малки меланомни тумори по кожата в рамките на 2 сантиметра от първия (първичния) тумор, но извън белега от операцията.

сателитни метастази

Малки меланомни тумори (сателити) в кожата на разстояние не повече от 2 сантиметра от първия (първичния) тумор.

сентинелен (стражеви) лимфен възел

Първият лимфен възел (групи от клетки, специализирани в борбата с болестите), в който прониква лимфната течност, а вероятно и раковите клетки при разпространение от първия (първичния) тумор.

системно лечение

Медикаменти, които се използват за противораково лечение в цялото тяло.

слънцезащитен фактор (SPF)

Класификация на степента на предпазване на слънцезащитните продукти срещу УВ лъчите от слънчевата светлина.

стадий на вертикален растеж

Посоката на растеж на тумора е навътре в кожата.

стадий на рака

Класификация или описание на растежа и разпространението на рака в тялото.

стадиране

Процес на класифициране и описване разпространението на рака в тялото.

стереотактична радиохирургия (SRS)

Вид лъчетерапия, при която висока доза радиация се излъчва в точно определена, малка част на тялото.

схема

Лечебен план, в който се посочват дозировката, графикът и продължителността на терапията.

съединителна тъкан

Поддържаща и свързваща тъкан, която обгръща други тъкани и органи.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: