А сега на къде?

Лечебен план Въпроси към моя лекар Контрол на стреса и симптомите Психологическа подкрепа Как да взема най-добрите решения за моето лечение? Второ мнение

Лечебният план е като пътна карта за това пътуване. В него се описват действията по време на лечението и след него. Той може да помогне на Вас, на Вашите близки и на лекуващия Ви екип.

В лечебния план се покриват всички изисквания на терапията, съобразени с Вашите мнения, желания и ценности. Възможно е той да се промени и разшири в хода на
лечението. Планът включва ролята на Вашите лекари и начините да си помогнете сами.

Таргетна терапия

Сред множеството сигнални пътища в клетката има два основни, чието увреждане може да допринесе за развитие на меланом - пътищата MAPK и PI3K.

Основните мутации, които могат да нарушат клетъчната сигнализация в пътя MAPK са BRAF, NRAS и с-KIT. BRAF мутациите са най-честите и се срещат при почти половината от всички случаи на меланом.

BRAF мутациите се делят на няколко подтипа.

Два от най-честите подтипа BRAF мутации са V600E и V600K. Други подтипове са: V600G, V600D, V600R.
NRAS мутацията се проявява в около 20% от случаите на меланом. Тази мутация обикновено причинява тумори с по-голяма дебелина и честота на клетъчно делене.
C-KIT мутациите се срещат по-често при азиатци и се установяват обикновено при меланоми, които възникват по дланите, стъпалата или под ноктите.
Някои тумори са от „див” (немутирал) тип и не показват положителни резултати при изследване за мутации. Например, ако напреднал меланомен тумор не покаже наличие на BRAF мутация, неговата форма на мутация може да е по-рядка, като NRAS, с-KIT или неизвестна такава. В този случай меланомът се определя като „див” тип. Генетичното тестване при напреднал меланом (неоперабилен или метстатичен стадии)
е важно за определяне на най-подходящото лечение за Вас.

Ако сте диагностициран с напреднал меланом (неоперабилен или метстатичен стадии), има само един начин да разберете мутационния статус на тумора. Обсъдете с Вашия лекар възможностите за генетични изследвания при напреднал меланом.

Медикаментите, използвани при таргетната терапия, са насочени директно срещу раковите клетки. При лечението на меланом тези медикаменти атакуват конкретна или уникална характеристика на меланомните клетки. Гените са инструкциите в клетките за производството на нови клетки и контролирането на тяхната функция. Абнормните промени (мутациите) в гените могат да превърнат нормалните клетки в ракови и да причинят неконтролируем растеж и деление. Следователно, някои медикаменти за таргетна терапия атакуват специфични гени, свързани с рака. Тук са описани медикаментите, използвани при таргетна терапия на меланом.

За по-малко от пет години 4 нови таргетни терапии бяха одобрени за лечение на напреднал (иноперабилен и метастатичен) меланом:

  • Dabrafenib (дабрафениб)
  • Vemurafenib (вемурафениб) - BRAF инхибитори
  • Trametinib (траметиниб)
  • Cobimetinib (кобиметиниб) – MEK инхибитори

BRAF инхибиторите и MEK инхибиторите са насочени срещу тумори с мутация в BRAF гена, поради което могат да помогнат само при д на т.нар. BRAF позитивен напреднал меланом. Тези медикаменти са под формата на таблетки за прием през устата.
Dabrafenib (дабрафениб) може да бъде предписан като монотерапия или в комбинация с Trametinib (траметиниб), а Vemurafenib (вемурафениб) може да бъде предписан като монотерапия или в комбинация с Cobimetinib (кобиметиниб).

Имунотерапия

Имунната система е естествената защита на тялото срещу инфекции и онкологични заболявания. Имунната система съдържа множество химични вещества и протеини, произвеждани по естествен път в тялото. Тези субстанции могат да бъдат изкуствено създадени в лабораторни условия. Имунотерапията е лечение, което стимулира дейността на имунната система, като по този начин подобрява способността на тялото да открива и унищожава ракови клетки

Интерферон алфа и интерлевкин-2 (IL-2) са молекули, наречени цитокини, които стимулират имунните клетки. Цитокините съществуват в естествено състояние в тялото, като част от имунната система. Те могат да бъдат създадени в лабораторни условия и използвани като медикаменти за лечение на меланом. Когато се използват за лечение, нивата на цитокините се увеличават значително в сравнение с естествено произведените от тялото. Високата доза на тези медикаменти може да причини тежки нежелани реакции. Нежеланата реакция представлява неочаквано или нежелано физическо или емоционално състояние, предизвикано от лечение. Обсъдете с лекаря си всякакви притеснения относно приема на интерферон алфа.

Ipilimumab (Ипилимумаб) е нов медикамент в имунотерапията, използван при системно лечение на меланом. Той представлява моноклонално антитяло - вид протеин на имунната система, изкуствено създаден в лаборатория.
Моноклоналното антитяло премахва „спирачките“ на имунната система, като засилва реакцията й срещу меланомните клетки в тялото.

Pembrolizumab и Nivolumab (пембролизумаб, ниволумаб) представлява антитяло, което се свързва към рецептори, в определени клетки от имунната система (PD-1) и така увеличават активността на имунната система срещу туморните клетки

БЦЖ (Bacillus Calmette-Guérin) е също вид локално лечение, което се инжектира директно в тумора.

Химиотерапия

Химиотерапията унищожава бързорастящите клетки, включително ракови и нормални клетки. Химиотерапията може да се прилага като системно или регионално лечение на меланом. При системното лечение медикаментът се приема под формата на таблетки през устата или течност, която се инжектира венозно или подкожно. При тази терапия медикаментите навлизат в кръвообращението и лекуват рака в цялото тяло.

Химиотерапията се прилага в цикли от определен брой дни за лечение, последвани от дни за почивка (без лечение). Тези цикли са с различна продължителност в зависимост от прилагания медикамент, като обикновено продължават 21 или 28 дни. Цикличността дава възможност на тялото да се възстанови преди следващото лечение. Съответно, 3-месечните и 6-месечните схеми на лечение включват периоди на почивка между отделните терапии. Терапевтичната схема е план за лечение, в който се описват дозировката, графикът и продължителността на лечението.

Най-доказаната химиотерапия в лечението на метастатичен меланом е dacarbazine (DTIC).

Онколозите използват различни медикаменти за лечение на меланом. В някои случаи, медикаментите се прилагат за лечение на меланом в конкретна, малка част от тялото, като например тумор в близка зона. Това се нарича локално или регионално лечение.

Възможно е прилагането на медикаменти за лечение на меланом в цялото тяло. Това се нарича системно лечение. Системните медикаменти се използват от лекарите за лечение на ракови клетки, които са се разпространили от кожата към отдалечени зони. Видовете медикаментозно лечение на меланом включват таргетна терапия, имунотерапия, ваксинация и химиотерапия.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: