А сега на къде?

Лечебен план Въпроси към моя лекар Контрол на стреса и симптомите Психологическа подкрепа Как да взема най-добрите решения за моето лечение? Второ мнение

Лечебният план е като пътна карта за това пътуване. В него се описват действията по време на лечението и след него. Той може да помогне на Вас, на Вашите близки и на лекуващия Ви екип.

В лечебния план се покриват всички изисквания на терапията, съобразени с Вашите мнения, желания и ценности. Възможно е той да се промени и разшири в хода на
лечението. Планът включва ролята на Вашите лекари и начините да си помогнете сами.

При лъчетерапията снопове от високоенергийни лъчи се насочват към раковите клетки и ги убиват.
Лъчите нарушават инструкциите в клетките за производство на нови клетки и контролиране на тяхната функция, като по този начин убиват раковите клетки или предотвратяват производството на нови.
При лечение на меланом често радиацията се излъчва от апарат извън тялото. Методът се нарича външна лъчетерапия.

Стереотактичната радиохирургия (SRS) е вид външна лъчетерапия, която може да се прилага за лечение на меланом. Тя се прилага най-често при меланоми, които са се разпространили в мозъка - мозъчни метастази.
При SRS с висока доза радиация се облъчва точно определена, малка част от тялото.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: