А сега на къде?

Лечебен план Въпроси към моя лекар Контрол на стреса и симптомите Психологическа подкрепа Как да взема най-добрите решения за моето лечение? Второ мнение

Лечебният план е като пътна карта за това пътуване. В него се описват действията по време на лечението и след него. Той може да помогне на Вас, на Вашите близки и на лекуващия Ви екип.

В лечебния план се покриват всички изисквания на терапията, съобразени с Вашите мнения, желания и ценности. Възможно е той да се промени и разшири в хода на
лечението. Планът включва ролята на Вашите лекари и начините да си помогнете сами.

Като цяло, оперативната намеса е главното (първичното) лечение на меланома на кожата. Съответно, повечето пациенти с меланом биват оперирани след кожна биопсия.
Целта на операцията е отстраняване на цялото раково образувание от тялото. При меланоми, за които лекарят е установил малък шанс за разпространение, оперативното премахване на първичния тумор може да се окаже единственото необходимо лечение.
За отстраняване на меланом се прилагат няколко вида операции.

Основните видове операции, които се прилагат са широка ексцизия, биопсия на стражевия лимфен възел и радикална лимфна дисекция.

Широка ексцизия на първичния тумор

Отстраняване на тумора със здравата тъкан около него на 1-2 см в зависимост от туморната дебелина.
Операцията може да се извърши стационарно или амбулаторно в зависимост от желанието на пациента, неговото общо състояние, от локализицията и размера на тумора. Използва се локална анестезия, която достатъчно добре обезболява интервенцията. Продължителността на операцията е около 30 минути. Обикновено няма дългосрочни усложнения. При стационарно извършване на интервенцията болничният престой е два дни.

Биопсия на стражевия лимфен възел

Обикновено се извършва на два етапа. Първият етап е ексцизионна биопсия – отстраняване на меланома на 0.5 см за хистологично потвърждение на диагнозата и определяне на основните два рискови фактора – дебелина и разязвяване на тумора. Интервенцията се изършва с локална анестезия за около 10 минути. При стационарно извършване на интервенцията болничният престой е два дни.
При втория етап около раната се инжектира радиоизотоп (човешки албумин с радиоактивен технеций – Тс-99м), който се натрупва в първия лимфен възел, първата „бариера„ на туморните клетки при разпространението им. Този лимфен възел се намира в една или повече лимфодренажни области, в зависимост от локализацията на меланома. Тези области са двете страни на шията, двете подмишници и двете слабинни области. Операцията се извършва с пълна анестезия и продължава около един час. При интервенцията с помощта на радиоизотопен детектор (сонда) се открива лимфния възел с натрупания в него изотоп и се отстранява. Операцията приключва с широка ексцизия на раната от ексцизионната биопсия – окончателна операция на първичния тумор. Обикновено няма дългосрочни усложнения. Болничният престой е два дни.

Радикална лимфна дисекция

Отстраняване на всички лимфни възли от лимфодренажната област в един пакет с мастната и съединителна тъкан, в случай на метастази в лимфните възли. Операцията се извършва с пълна анестезия и продължава около 1,5-2 часа. За разлика от предишните операции, при радикалните дисекции често има продължителни нежелани последствия – оток на крайниците, загуба на чувствителност на участъци от кожата в областта на операцията и др. Болничният престой е от два до седем дни в зависимост от лимфодренажната област и протичането на следоперативния период.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: